Konsistens på rette niveau

Dysfagi modificeret konsistens opdeles i Danmark på tre niveauer.

Der er meget stor forskel på både hvilke råvarer og konsistenser personer med Dysfagi kan håndtere på de tre konsistensniveuer, og der er meget stor forskel på hvordan konsistensen af en pureret fødevare bliver alt efter hvilket geleringsmiddel og teknik der anvendes.