Beboere på plejehjem i Danmark

41.000 danskere over 65 år er dybt afhængige af hjælp i hverdagen og de bor derfor på plejehjem.

Beboerne er i gennemsnit ca. 84 år, når de flytter ind, og lever i gennemsnit 2 år og 8 måneder på plejehjem. Knap en tredjedel bor der mindre end et år.

Ca. halvdelen af beboerne har en eller flere kroniske sygdomme. To tredjedele har en demenssygdom.

Beboerne har et højere medicinforbrug, større kontakt til læge og flere indlæggelser end jævnaldrende, som ikke bor på plejehjem. En femtedel af beboerne er undervægtige.

Man skønner at ca. 80% af alle de ældre på plejehjem lider af mundtørhed.

Man skønner at 60-87% af beboerne har Dysfagi, og dermed problemer med at tygge og synke maden.

Man skønner at op mod 42 % af beboerne oplever uplanlagt vægttab

Samlet set er op imod 60 pct. af ældre i hjemmeplejen eller på plejehjem i risiko for at blive underernærede

Underernæring betyder blandt andet, at ældre medicinske patienter er indlagt i længere tid og oftere genindlægges. Samtidig vokser deres behov for hjemmehjælp og sygepleje. 

Beregninger viser, at underernæring årligt koster samfundet 6 milliarder kroner.

Man skønner at 50% af alle ældre over 80 år lider af Sakropeni.(Paddon-Jones et al. 2008) Et tilstrækkeligt indtag af protein er en forudsætning for at undgå nedbrydning af muskelvæv, som kan føre til sarkopeni.

Et studie fra 2014 indikerer at institutiomnsmad giver 38% mindre protein dagligt end de 1,1 g til 1,5 g protein som anbefales til småtspisende ældre jfr. De danske kostanbefalinger. (Munk et al. 2014) 

Kilder: Ældre Sagens Fremtidsstudie og Sundheds- og Ældreministeriets ”National undersøgelse af forholdene på plejecentre” (2016)